Reģistrētie dalībnieki
Par pamanītajām kļūdām, neprecizitātēm rakstīt uz hafnijs@hafnijs.tk
Vārds
Uzvārds
Klubs
Grupa
SportIdent karte(ja ir):
Dzimšanas gads
Piezīmes
e-pasts: